ΕΣΠΑ 2014 – 2020

28 Αυγούστου, 2023

Ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό […]
14 Απριλίου, 2021

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και π/υ 1.116.500 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020. Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:   Α/Α Είδος […]
19 Νοεμβρίου, 2020

Ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση […]
7 Φεβρουαρίου, 2020

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με κωδικό ΟΠΣ 5028273 και π/υ 445.000 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020. Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 1. Ένα (1) […]