Νέα και ανακοινώσεις

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Συνέδρια - Σεμινάρια

Ερευνα Καινοτόμες
πρακτικές


Δωρεές

Ευχαριστήριες Επιστολές


Βραβεύσεις

Βιβλιοθήκη

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών διαθέτει βιβλιοθήκη με έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων. Τη βιβλιοθήκη μπορούν να επισκέπτονται οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου σε πρωινό ωράριο
 

 


 

 

 


Νοσοκομείο Σερρών
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations