Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. Δ15/2024 Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 3282/21.05.2024) του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (cpv: 33181500-7 «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών») α/α ΕΣΗΔΗΣ (346865) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. Δ15/2024 Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 3282/21.05.2024) του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (cpv: 33181500-7 «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών») α/α ΕΣΗΔΗΣ (346865) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνηση εδώ