Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. Δ.13/2024 Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών:«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 33696100-6)

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. Δ.13/2024 Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών:«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 33696100-6)

Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνιση πατώντας εδώ.