ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αρ. Δ.10/2024 διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Υγρά Καύσιμα» στο Γ.Ν. Σερρών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αρ. Δ.10/2024 διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Υγρά Καύσιμα» στο Γ.Ν. Σερρών.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης εδώ