Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. Δ.05/2024 Διακήρυξη του διαγωνισμού: «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. Δ.05/2024 Διακήρυξη του διαγωνισμού: «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνηση εδώ