Διάθεση αντιϊκών Paxlovid

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας , προκειμένου για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με COVID 19 στην διά του στόματος αντιική θεραπεία Paxlovid, τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες με την διάθεση των φαρμάκων .


Τα Νοσοκομεία της περιφέρειας τα οποία εφημερεύουν καθημερινά, θα χορηγούν τα φάρμακα καθημερινά 10.00-12.00 (ελάχιστος χρόνος) ενώ τα Νοσοκομεία της πόλης της Θεσσαλονίκης τις ίδιες ώρες μόνον τις ημέρες της γενικής εφημερίας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: