Επίσκεψη του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών

Επίσκεψη του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών

Φωτογραφικό Υλικό απο την επίσκεψη του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών και  Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών για τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων

 

Επίσκεψη - Κάλαντα παιδιών

Επίσκεψη - Κάλαντα παιδιών

Επίσκεψη - Κάλαντα παιδιών

Επίσκεψη - Κάλαντα παιδιών