Σημαντική ανακοίνωση επί της διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης”

Σημαντική ανακοίνωση επί της διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης”

Σημαντική ανακοίνωση επί της διακήρυξης την οποία μπορείτε να δείτε εδω.