1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για προμήθεια ‘’Αντιδραστήρια Καλλιέργειες Μικροβιολογίας με συνοδό εξοπλισμό’’ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για προμήθεια ‘’Αντιδραστήρια Καλλιέργειες Μικροβιολογίας με συνοδό εξοπλισμό’’ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ