ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» CPV 33122000-1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» CPV 33122000-1

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.