ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» CPV 33731110-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» CPV 33731110-7

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.   και την διευκρίνηση εδώ.