Συνοπτικός διαγωνισμός υπ’αρ. Σ.08/2021: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων»

Συνοπτικός διαγωνισμός υπ’αρ. Σ.08/2021: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.