Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.20/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων (switches) και δικτύου οπτικών ινών» (CPV:32428000-9)

Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.20/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων (switches) και δικτύου οπτικών ινών» (CPV:32428000-9)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.