ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.