Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV:85146000-4)

Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV:85146000-4)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.