ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 03/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» CPV 33793000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 03/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» CPV 33793000-5

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.