ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ.Κ.08/2020ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών: Δέκα έξι (16) Πιεσόμετρα Οξύμετρα Τροχήλατα (CPV 33123100-9) και Ένα (1) Σύστημα Παρακολούθησης Καρδιάς (CPV33123210-3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ.Κ.08/2020ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών: Δέκα έξι (16) Πιεσόμετρα Οξύμετρα Τροχήλατα (CPV 33123100-9) και Ένα (1) Σύστημα Παρακολούθησης Καρδιάς (CPV33123210-3)

Μπορείτε να δείτε ένα σχετικό έγγραφο εδώ.