Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.30/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» [ένα (1) Μηχάνημα φυγοκέντρισης CPV 42931000-1 και τρεις (3) Αναδευτήρες συσκευές ανάμειξης CPV 38436500-5]

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.30/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» [ένα (1) Μηχάνημα φυγοκέντρισης CPV 42931000-1 και τρεις (3) Αναδευτήρες συσκευές ανάμειξης CPV 38436500-5]

Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα εδώ