Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ EMAIL: Η' FAX: 2321094756


Προς όλους τους Συναλλασσόμενους – Προμηθευτές του Νοσοκομείου μας: Σχετικά με διαχείρηση τραπεζικών εργασιών, επιστολή προμηθευτών, εκχώρηση απαιτήσεων των Προμηθευτών σε Τράπεζες ...περισσότερα.


Απαραίτητα αρχεία για το μηχανογραφικό σύστημα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ".

1000. Περίληψη του υπ’ αριθ. Π.18/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» περισσότερα....

1001. Περίληψη της υπ’ αριθ. Π.06/2016 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» περισσότερα....

1002. ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.12/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ περισσότερα....

1003. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.12/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ περισσότερα....

1004. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Δ.04/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα....

1005. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Δ.05/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα....

1006. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Δ.14/2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1007. Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3ο Χ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών – Δράμας) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» με αριθμό Διακήρυξης Δ.13/2016 για τις ανάγκες του περισσότερα....

1008. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Π24/2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» ΠΠΥΦΥ2014 περισσότερα....

1009. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Π25/2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΠΠΥΦΥ2014 περισσότερα....

1010. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.05/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ» περισσότερα....

1011. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.06/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

1012. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.04/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1013. Περίληψη της υπ’ αριθ. Σ.03/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» περισσότερα....

1014. Περίληψη του υπ’ αριθ. Π.11/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» περισσότερα....

1018. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ειδών: Ιατρικά Αέρια περισσότερα....

1019. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ειδών: Γραφική Ύλη περισσότερα....

1022. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ειδών: Φωτοαντιγραφικό χαρτί περισσότερα....

1024. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" περισσότερα....

1025. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.02/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» CPV 44115210-4 ΠΠΥΦΥ 2014 περισσότερα....

1026. 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. Δ.02/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)», CPV 33141630-5, Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. περισσότερα....

1027. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Aριθμ. Π.18/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» CPV: 14410000-8 περισσότερα....

1028. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 33696200-7 Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1029. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.02/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» περισσότερα....

1030. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.09/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV:33122000-1 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Π.Υ.Φ.Υ.2014 περισσότερα....

1031. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.05/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ περισσότερα....

1032. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- CPV:50421000-2» περισσότερα....

1033. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ03/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση σταθερών εστιών καύσης του Νοσοκομείου Σερρών» περισσότερα....

1034. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. Π.08.2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1035. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1036. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.04/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα....

1037. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.04/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» περισσότερα....

1039. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. Π.15/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ» περισσότερα....

1040. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.05/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» περισσότερα....

1041. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.08/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1042. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1044. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π28/2014 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013». περισσότερα....

1046. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας των συνοπτικών διαγωνισμών: 1. Ιατρικά Αέρια, 2. Γραφική Ύλη περισσότερα....

1052. «Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου για τις «Υπηρεσίες Μεταφορών – Υπηρεσίες Μεταφοράς Αίματος» της εταιρείας BIOTRANS Α.Ε περισσότερα....

1053. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.05/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ» (CPV 39713200-5) περισσότερα....

1054. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- CPV:50421000-2» περισσότερα....

1056. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π28/2014 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2013». περισσότερα....

1057. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.04/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με CPV: 39831000-6» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014». περισσότερα....

1058. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.30/2014ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» CPV:39831200-8 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. 2013 περισσότερα....

1059. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.01/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ» ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ - CPV: 43132300-0» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.30/2014ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» CPV:39831200-8 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. 2013 περισσότερα....

1060. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.15/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ» περισσότερα....

1062. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.11/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV 50421000-2 Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1063. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.28/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» περισσότερα....

1064. Υπογραφή σύμβασης για την συντήρηση των εννέα (9) μηχανημάτων του Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1065. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» περισσότερα....

1066. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κάνει γνωστή την υπ’ αριθμ. 4η/28-03-2017 (θέμα 26ο οικ.) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ματαίωσης του υπ’ αριθμ. Δ.14/2014 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1067. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Ποικίλος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30236000-2) » περισσότερα....

1068. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.05/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ περισσότερα....

1069. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1070. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.07/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» περισσότερα....

1071. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.05/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ» περισσότερα....

1072. Ορισμός επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας & αξιολόγησης του Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» περισσότερα....

1073. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.13/2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ περισσότερα....

1074. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Π 11/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1075. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.04/2016 του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» με CPV: 39831000-6» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014» περισσότερα....

1076. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.10/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- CPV:39831200-8» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1077. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ CPV:33141115-9» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1078. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.07/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ CPV:30192300-4» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1079. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.08/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ - CPV: 98321100-0» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1080. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» (CPV: 24455000-8) περισσότερα....

1081. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1082. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.10/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

1083. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» περισσότερα....

1084. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.07/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» περισσότερα....

1085. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Σ.08/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ» περισσότερα....

1086. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1087. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» περισσότερα....

1090. Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (3ο Χ.Λ.Μ. Εθνικής οδού Σερρών – Δράμας) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την προμήθεια των ειδών: «Εξοπλισμός Χειρουργείου» με αριθμό Διακήρυξης Δ13/2014 για τις ανάγκες του. περισσότερα....

1091. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.E.E: 5168/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΟΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» CPV 50118000-5 «Υπηρεσίες οδικής βοήθειας» περισσότερα....

1092. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.25/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)» περισσότερα....

1093. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV 33181500-7 ΚΑΕ 1311 περισσότερα....

1094. Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας και κατάθεσης προσφορών του υπ΄αριθ. Σ.13/2017 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών «Συσκευές και όργανα Έγχυσης»CPV 33194100-7σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014. περισσότερα....

1095. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.04/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ Π.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» CPV:79571000-7 περισσότερα....

1096. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ με CPV: 33141126-9» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1097. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.10/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

1098. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.14/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ Π.Π.Υ.Υ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ - ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑ» περισσότερα....

1099. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.15/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» περισσότερα....

1100. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.01/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Υ. 2015 ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ περισσότερα....

1102. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1104. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1105. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.24/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» CPV 31440000-2 Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1106. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.06/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» περισσότερα....

1107. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.14/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) περισσότερα....

1108. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» περισσότερα....

1109. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ Δ04/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ» περισσότερα....

1110. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Π.38/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

1111. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.11/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» περισσότερα....

1112. 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» περισσότερα....

1113. Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.20/2017 Συνοπτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)», ΠΠΥΥ 2013 περισσότερα....

1114. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.20/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1115. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»Δ.13/2016 περισσότερα....

1116. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ (Αριθμός αιτήματος:10553/4.8.2017) περισσότερα....

1117. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Αριθμός αιτήματος:11705/22.8.2017) περισσότερα....

1118. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Αριθμός αιτήματος:11705/22.8.2017) περισσότερα....

1119. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Π.06/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ i ε CPV: 33141126-9» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 περισσότερα....

1120. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ CPV: 24957000-7(Αριθμός αιτήματος:11926/23.8.2017) περισσότερα....

1121. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1122. Ανακοίνωση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Καθετήρες (CPV 33141200-2)» περισσότερα....

1123. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.22/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» CPV 50413200-5 ΠΠΥΥ 2013 περισσότερα....

1124. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-CPV:50710000-5» σεεφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014» περισσότερα....

1125. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.21/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV:30192700-8 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 περισσότερα....

1126. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ Σ21/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» CPV: 30236000-2 περισσότερα....

1127. «Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.04/2016 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ με CPV: 39831000-6» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014» περισσότερα....

1128. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ περισσότερα....

1129. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ περισσότερα....

1130. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.24/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1131. 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. Δ.02/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)» περισσότερα....

1132. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.23/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

1133. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 16611/2017) περισσότερα....

1134. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ (Αριθμός αιτήματος: 16612/2017) περισσότερα....

1135. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ(Αριθμός αιτήματος: 16613/2017 περισσότερα....

1136. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ(Αριθμός αιτήματος: 17072/2017) περισσότερα....

1137. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(Αριθμός αιτήματος:17071/2017) περισσότερα....

1138. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ)(Αριθμός αιτήματος: 17073/2017) περισσότερα....

1139. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ(Αριθμός αιτήματος: 17075/2017) περισσότερα....

1140. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ(Αριθμός αιτήματος: 17074/2017) περισσότερα....

1141. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ» CPV: 09130000-9 (Αριθμός αιτήματος: 17612/2017) περισσότερα....

1142. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΓΧΑΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ περισσότερα....

1143. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.17/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» CPV: 33157400-9 ΕΚΤΟΣ Π.Π.Υ.Υ. περισσότερα....

1144. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1145. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Σ.08/2016 την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΙΩΝ περισσότερα....

1146. Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» με αριθμό Διακήρυξης Σ.11/2016 περισσότερα....

1147. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ περισσότερα....

1148. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘ. Σ.17/2017 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα....

1149. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 18723/2017) περισσότερα....

1150. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 18717/2017) περισσότερα....

1151. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ (Αριθμός αιτήματος: 18721/2017) περισσότερα....

1152. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Αριθμός αιτήματος:18719/2017) περισσότερα....

1153. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ) (Αριθμός αιτήματος: 18725/2017) περισσότερα....

1154. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (Αριθμός αιτήματος: 18724/2017) περισσότερα....

1155. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ (Αριθμός αιτήματος: 18718/2017) περισσότερα....

1156. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ (Αριθμός αιτήματος: 18720/2017) περισσότερα....

1157. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1158. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19310/13.11.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» περισσότερα....

1159. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.07/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» περισσότερα....

1160. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.10/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» περισσότερα....

1161. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.26/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV: 33141324-7 περισσότερα....

1162. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV: 09130000-9 περισσότερα....

1163. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» περισσότερα....

1164. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22469/08.12.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Γ. Ν. Σερρών και του ΚΕΦΙΑΠ Νιγρίτας περισσότερα....

1165. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2017 περισσότερα....

1166. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ περισσότερα....

1167. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 23902/2017) περισσότερα....

1168. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ (Αριθμός αιτήματος: 23903/2017) περισσότερα....

1169. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ (Αριθμός αιτήματος: 23904/2017) περισσότερα....

1170. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Αριθμός αιτήματος: 23905/2017) περισσότερα....

1171. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ(ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ) (Αριθμός αιτήματος: 23906/2017) περισσότερα....

1172. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (Αριθμός αιτήματος: 23907 / 2017) περισσότερα....

1173. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ (Αριθμός αιτήματος: 23908/2017) περισσότερα....

1174. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ (Αριθμός αιτήματος: 23909/2017) περισσότερα....

1175. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» (Αριθμός αιτήματος:651/09-01-2018) περισσότερα....

1176. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ» περισσότερα....

1177. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10+1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ περισσότερα....

1178. Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. Δ02/2017 Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ περισσότερα....

1179. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» περισσότερα....

1180. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ» περισσότερα....

1181. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔOYΣ: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ » περισσότερα....

1182. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» περισσότερα....

1183. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΛΑΚΩΝ NACRYL.» περισσότερα....

1184. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1185. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1186. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-(Ουροσυλλέκτες & Καθετήρες)» περισσότερα....

1187. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.27/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» περισσότερα....

1188. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔOYΣ: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ » περισσότερα....

1189. Κατάθεση οικονομικής προσφοράς Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού. περισσότερα....

1190. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1191. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» (Αριθμός αιτήματος:651/09-01-2018) περισσότερα....

1192. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» περισσότερα....

1193. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Αναλώσιμο Υλικό Αποστείρωσης) περισσότερα....

1194. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» περισσότερα....

1195. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ» περισσότερα....

1196. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΑΣΚΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ» περισσότερα....

1197. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TOURNIQUET» περισσότερα....

1198. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (ΤΡΙΒΛΙΑ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ-ΡΥΓΧΗ) περισσότερα....

1199. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV: 09130000-9 περισσότερα....

1200. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1201. «Αποτελέσματα διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια είδους: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33112200-0». περισσότερα....

1202. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1203. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» περισσότερα....

1204. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΥΠΑΡΑΧΝΩΕΙΔΟΥΣ» περισσότερα....

1205. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» περισσότερα....

1206. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ » περισσότερα....

1207. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ » περισσότερα....

1208. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ » περισσότερα....

1209. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΑ » περισσότερα....

1210. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» περισσότερα....

1211. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

1212. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1213. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1214. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1215. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ περισσότερα....

1216. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

1217. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ–ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 96 VOL»(C.P.V:24322510-5) περισσότερα....

1218. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» περισσότερα....

1219. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» περισσότερα....

1220. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

1221. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» περισσότερα....

1222. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» περισσότερα....

1223. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ περισσότερα....

1224. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1225. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» περισσότερα....

1226. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ » περισσότερα....

1227. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Ε.Ε. υπ’ αριθ. 28/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περισσότερα....

1228. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«AΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ» (Αριθμός αιτήματος:5415/27-03-2018) περισσότερα....

1229. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)» περισσότερα....

1230. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ» περισσότερα....

1231. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» περισσότερα....

1232. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1233. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ» περισσότερα....

1234. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1235. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 5795 02-04-2018 περισσότερα....

1236. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ:«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, CPV 98310000-9» (Αριθμός αιτήματος: 5808/2018) περισσότερα....

1237. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» περισσότερα....

1238. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .01/2018 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5821/02.04.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» περισσότερα....

1239. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » περισσότερα....

1240. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » περισσότερα....

1241. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΟΥ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1242. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6749 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ περισσότερα....

1243. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.13/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» CPV:33194100-7 Π.Π.Υ.Φ.Υ.2014 περισσότερα....

1244. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ » περισσότερα....

1245. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙO ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ. περισσότερα....

1246. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ περισσότερα....

1247. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ » περισσότερα....

1248. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ» περισσότερα....

1249. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.28/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» CPV: 33141320-9 περισσότερα....

1250. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙMΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» περισσότερα....

1251. ΘΕΜΑ : «Παροχή Διευκρινήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στον συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ» CPV33194100-7 περισσότερα....

1252. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙO ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣHΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ περισσότερα....

1253. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ » περισσότερα....

1254. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ » περισσότερα....

1255. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ » περισσότερα....

1256. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ TEXNHTOY ΝΕΦΡΟΥ » περισσότερα....

1257. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ » ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περισσότερα....

1258. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ περισσότερα....

1259. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ » περισσότερα....

1260. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ » περισσότερα....

1261. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ » περισσότερα....

1262. Περίληψη της υπ’ αριθ. 7651/09.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» με CPV:14410000-8» περισσότερα....

1263. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» με CPV: 50730000-1» περισσότερα....

1264. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ » περισσότερα....

1265. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Συντήρηση σταθερών εστιών καύσης του Νοσοκομείου Σερρών» CPV 50531100-7 περισσότερα....

1266. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ » περισσότερα....

1267. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ) περισσότερα....

1268. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ περισσότερα....

1269. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1270. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΗΚΓ» περισσότερα....

1271. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ περισσότερα....

1272. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ περισσότερα....

1273. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ » περισσότερα....

1274. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ περισσότερα....

1275. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΤΡΑΣ » περισσότερα....

1276. 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔOYΣ: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ » CPV 33112200-0» περισσότερα....

1277. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ » περισσότερα....

1278. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ περισσότερα....

1279. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1280. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ (ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ) ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ περισσότερα....

1281. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ περισσότερα....

1282. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ περισσότερα....

1283. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ περισσότερα....

1284. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1285. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ (ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ) ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ περισσότερα....

1286. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ περισσότερα....

1287. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ» περισσότερα....

1288. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9182 06-06-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ περισσότερα....

1289. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9234 07-06-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ περισσότερα....

1290. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9182 06-06-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περισσότερα....

1291. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 9340 08-06-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ περισσότερα....

1292. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ.02/2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) περισσότερα....

1293. «Αποτελέσματα 2ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια είδους: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ CPV 33112200-0 περισσότερα....

1294. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΟY, ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟY ΚΑΙ MONITOR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ » περισσότερα....

1295. Ανακοίνωση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Ιατρικά Αέρια» περισσότερα....

1296. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ» του Γ. Ν. Σερρών CPV: 39713210-8-1 περισσότερα....

1297. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με CPV: 50112000-3 περισσότερα....

1298. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» με CPV: 64214200-1 περισσότερα....

1299. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟ» περισσότερα....

1300. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ περισσότερα....

1301. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» CPV: 39831000-9 περισσότερα....

1302. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» περισσότερα....

1303. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» με CPV: 50421200-4» περισσότερα....

1304. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ» περισσότερα....

1305. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1306. 26/6/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10301 26-06-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ περισσότερα....

1307. 28/6/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» περισσότερα....

1308. 02/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10460 28-06-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΡΑΜΜΑΤΩΝ περισσότερα....

1309. 02/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10481 28-06-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΛΕΠΙΔΩΝ ΑΣΗΠΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ περισσότερα....

1310. 03/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ» ΚΟΛΛΗΣΗΣ περισσότερα....

1311. 04/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10730 04-07-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1312. 04/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10756 04-07-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ περισσότερα....

1313. 05/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10842 05-07-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1314. 09/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10957 09-07-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕIA ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1315. 11/7/2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ περισσότερα....

1316. 12/7/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 11171 12.07.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ - ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑ» περισσότερα....

1317. 13/7/2018 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΕΕ 29-2018 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ περισσότερα....

1318. 17/7/2018 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ,τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια “Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού“ με κωδικό 18DIAB000003242 περισσότερα....

1319. 23-07-2018 Ερευνα αγορας για την προμήθεια επιθεμάτων περισσότερα....

1320. 23-07-2018 Ερευνα αγορας για την προμήθεια αναλωσιμων περισσότερα....

1321. 01-08-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» περισσότερα....

1322. 01-08-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ» περισσότερα....

1323. 21-08-2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»CPV : 33122000-1 περισσότερα....

1324. 21-08-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 12763 21-08-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1325. 22-08-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 12780 22-08-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1326. 22-08-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12741/21.08.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ»» του Γ. Ν. Σερρών CPV: 39713210-8-1 περισσότερα....

1327. 23-08-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 12836 23-08-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ περισσότερα....

1328. 29-08-2018 «EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » περισσότερα....

1329. 30-08-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» περισσότερα....

1330. 05-09-2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙO ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 445.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % περισσότερα....

1331. 05-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ Σ05/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» CPV: 24111500-0 περισσότερα....

1332. 11-09-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 13661 11-09-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ περισσότερα....

1332. 11-09-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 13678 11-09-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ περισσότερα....

1333. 12-09-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 13778 12-09-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ περισσότερα....

1334. 13-09-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» περισσότερα....

1335. 13-09-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ» (ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) περισσότερα....

1336. 14-09-2018 Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ωρίμανση του έργου: Ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ή σε άλλο Εθνικό/Ευρωπαϊκό πρόγραμμα περισσότερα....

1337. 18-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ Δ02/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» περισσότερα....

1338. 21-09-2018 Πληροφόρηση για διαγωνισμό ««ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» περισσότερα....

1339. 28-09-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 14617 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑΣ περισσότερα....

1340. 28-09-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 10659 28-09-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ περισσότερα....

1341. 01-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 14723 01-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ περισσότερα....

1342. 04-10-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.03/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» περισσότερα....
1343. 05-10-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» περισσότερα....

1344. 05-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ » περισσότερα....

1345. 12-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 15446 11-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ περισσότερα....

1346. 12-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 15455 12-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ περισσότερα....

1347. 12-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 15468 12-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περισσότερα....

1348. 12-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 15499 12-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1349. 25-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 16656 25-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ περισσότερα....

1350. 29-10-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 16833 29-10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ περισσότερα....

1351. 31-10-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας πληροφορούμε ότι, για το διαγωνισμό Δ.03/2018 «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ», με συστημικό αριθμό 63695 υπάρχει παράταση περισσότερα....

1352. ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ.03/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» περισσότερα....

1353. 02-11-2018 Περίληψη διενέργειας της υπ’ αριθμ. Π.Ε.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου ειδών: «Παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών», CPV 79571000-7 περισσότερα....

1354. 05-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 17277 05-11-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ περισσότερα....

1355. 09-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 17690 09-11-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ περισσότερα....

1356. 09-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 17674 09-11-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ περισσότερα....

1357. 16-11-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Σ.12/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» περισσότερα....

1358. 16-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18100/16.11.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ 2018» περισσότερα....

1359. 16-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» περισσότερα....

1360. 16-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» περισσότερα....

1361. 16-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18103/16.11.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» περισσότερα....

1362. 21-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ» περισσότερα....

1363. 21-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» περισσότερα....

1364. 22-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1365. 23-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ « ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ» περισσότερα....

1366. 23-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΟY ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ περισσότερα....

1367. 26-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 18779 26-11-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ περισσότερα....

1368. 26-11-2018 ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1369. 27-11-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Σ.11/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ" περισσότερα....

1370. 28-11-2018 Περίληψη και Διακήρυξη του υπ' αριθ. Σ.13/2018 Διαγωνισμού «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» περισσότερα....

1371. 28-11-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ περισσότερα....

1372. 29-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 19179 29-11-2018 ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ περισσότερα....

1374. 30-11-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 19370 ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ περισσότερα....

1375. 11-12-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 19930 11-12-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ περισσότερα....

1376. 12-12-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 19934 12-12-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ περισσότερα....

1377. 12-12-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Σ.14/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ" περισσότερα....

1378. 12-12-2018 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 20014 12-12-2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ περισσότερα....

1379. 21-12-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ περισσότερα....

1380. 14-1-2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 550 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ περισσότερα....

1381. 14-1-2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 579 14-01-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ περισσότερα....

1382. 15-1-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ- ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ - CPV: 33168000-5" περισσότερα....

1383. 23-1-2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 999 22-01.2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ περισσότερα....

1384. 4-2-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια: «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» περισσότερα....

1385. 14-2-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.06/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV:33122000-1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 15/2/2019 Παρακαλούμε τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψιν για την υποβολή προσφορών που αφορά στον διαγωνισμό «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» CPV 33122000-1 με αριθμ. διακ. Σ.06/2016 του Γ.Ν.Σερρών σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2015.», το νέο Φύλλο Συμμόρφωσης όπως αυτό είναι αναρτημένο στο συμπιεσμένο αρχείο. περισσότερα....

1386. 19-2-2019 Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης,όσον αφορά στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Σ.06/2018 για την προμήθεια ειδών :«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περισσότερα....

1387. 25/2/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την : Τήρηση λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Νοσοκομείου Σερρών σε Τράπεζα περισσότερα....

1388.6/3/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Σ.03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: "ΑΛΛΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" περισσότερα....

1389. 6/3/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.2575/19.02.2019 : « Τήρηση λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Νοσοκομείου Σερρών, σε Τράπεζα» περισσότερα....

1390. 6/3/2019 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. περισσότερα....

1391. 12/3/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΤΑΙΝΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ”, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙO ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ. περισσότερα....

1392. 14/3/2019 Περίληψη και Διακήρυξη του υπ' αριθμ. Σ.02/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ περισσότερα....

1393. 11/4/2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την περιποίηση χλοοτάπητα του περιβάλλοντα χώρου του Γ.Ν. Σερρών περισσότερα....

1394. 12-04-2019 Περίληψη και Διακήρυξη του υπ' αριθ. Σ.122018 Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ περισσότερα....

1395. 12-04-2019 Διενέργεια 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» περισσότερα....

1396. 16-04-2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ " ΤΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19DIAB000004271 (Ανακοίνωση διαβούλευσης με Α/Α 1390 την 6/3/2019). περισσότερα....

1397. 25-4-2019 Περίληψη της υπ’ αριθμ. 6203/25.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών: «Οδικής κάλυψης των οχημάτων του Νοσοκομείου καθώς και του ΚΕΦΙΑΠ Νιγρίτας». περισσότερα....

1398. 02-05-2019 Αποτελέσματα Α' Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: "Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού" του Γ.Ν. Σερρών (Ανακοίνωση διαβούλευσης με Α/Α 1395 στις 12.04.2019) περισσότερα....

1399. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» με CPV: 50730000-1 περισσότερα....

1400. 9-5-2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (2ΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ " ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 19DIAB000004464. περισσότερα....

1401. Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου». περισσότερα....

1402. 21-05-2019 Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού «Υπηρεσίες Εκτύπωσης» του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. περισσότερα....

1403. 29-05-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.13/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ” (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ). περισσότερα....

1404. «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» περισσότερα....

1405. «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 3ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» περισσότερα....

1406. «Συντήρηση σταθερών εστιών καύσης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών (CPV 50531100-7)» περισσότερα....

1407. «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.14/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση σταθερών εστιών καύσης του Γ.Ν. Σερρών» CPV 50531100-7» περισσότερα....

1408. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.05/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1409. Περίληψη του υπ’ αριθμ. Σ.20/2019 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» περισσότερα....

1410. Περίληψη της υπ’ αριθμ. 8109/07.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» με CPV: 64214200-1» περισσότερα....

1411. Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Λογιστικές Υπηρεσίες». περισσότερα....

1412. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» CPV:33169500-7» περισσότερα....

1413. 13-6-2019 Διευκρινήσεις σχετικά με την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ όσον αφορά στην διακήρυξη με αρ.Σ.05/2019. «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (Αύξων αριθμός ανάρτησης 1408) περισσότερα....

1414. 13-6-2019 Διευκρινήσεις σχετικά με την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ όσον αφορά στην διακήρυξη με αρ.Σ.04/2019. «ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» (Αύξων αριθμός ανάρτησης 1412) περισσότερα....

1415. 14-6-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.04/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» περισσότερα....

1415. 14-6-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.10/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» περισσότερα....

1416. 19-6-2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 3ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ» περισσότερα....

1417. 19-6-2019 Φίλτρων εργαστηριακών (εκτός των φίλτρων τεχνητού νεφρού )ηθμών διήθησης του πλάσματος αίματος (CPV 33141630-5)» περισσότερα....

1418. 21-6-2019 Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. όσον αφορά στην προμήθεια «ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»της διακήρυξης με αρ.Σ.04/2019. «ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» περισσότερα....

1419. 25-6-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 33141613-0» περισσότερα....

1420. 26-6-2019 Περίληψη του υπ’ αριθμ. Σ.12/2019 Συνοπτικού Ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ CPV: 33141324-7» περισσότερα....

1421. 03-7-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ«ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» CPV:33731110-7 περισσότερα....

1422. 05-7-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.08/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» CPV:39831200-8 περισσότερα....

1423. 05-7-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.10/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» CPV: 33141115-9 και CPV: 33771000-5 περισσότερα....

1424. 15-7-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV: 24455000-8 περισσότερα....

1425. 18-7-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.21/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «Υπηρεσίες συμβουλών με σκοπό την συμμόρφωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, της Ψυχιατρικής Κλινικής και των υπαγόμενων φορέων στο Γ.Ν.Σ. φορέων (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Δ.Ι.Ε.Κ.) προς τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR- EE 2016/679» , CPV: 72000000-5 περισσότερα....

1426. 08-08-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ Σ.17/2019ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ » CPV: 33141320-9 περισσότερα....

1427. 21-08-2019 Περίληψη του υπ’ αριθμ. Σ.22/2019 Συνοπτικού Ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ CPV:30197643-5 ». περισσότερα....

1428. 22-08-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.22/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» CPV: 30197643-5 περισσότερα....

1429. 27-08-2019Περίληψη του υπ’ αριθμ. Σ.10/2019 2ου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών:«ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ CPV: 33141115-9 και CPV: 33771000-5 » περισσότερα....

1430. 28-08-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ » περισσότερα....

1431. 03-09-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Σ.04/2019 (Ε)ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» CPV:33169500-7» περισσότερα....

1432. 26-09-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ » CPV: 79800000-2 περισσότερα....

1433. 04-10-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’αριθμ. Σ.27/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια του είδους: «ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ» περισσότερα....

1434. 07-10-2019 Συνοπτικός ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια "Σετ Οφθαλμολογικών Εργαλείων" περισσότερα....

1435. 10-10-2019 Περίληψη του υπ’ αριθμ. Σ.23/2019 συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6». περισσότερα....

1436. 10-10-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.23/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV: 33141310- περισσότερα....

1437. 11-10-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ.07/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

1438. 31-10-2019 Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.26/2019 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, CPV:30200000-1» περισσότερα....

1439. 1-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Σ.21/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» περισσότερα....

1440. 1-11-19 «Απάντηση σε έγγραφο αίτημα διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης με αρ. Δ.07/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ψηφιακού Μαστογράφου (CPV: 33111650-2) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80472»» περισσότερα....

1441. 12-11-19 Διευκρίνιση επί της Σ.26/2019 Διακήρυξης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» CPV: 30200000-1 περισσότερα....

1442. 14-11-19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ των υπηρεσιών " ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ" περισσότερα....

1443. 22-11-19 Διακήρυξη και Περίληψη του Σ.33/2019 Συνοπτ. Διαγωνισμού: «ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» περισσότερα....

1444. 04-12-19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» CPV: 50750000-7 περισσότερα....

1445. 04-12-19 Περίληψη του υπ’ αριθμ. Σ.34/2019 για την παροχή υπηρεσιών: «Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου- Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών-Χρήση 2019».» CPV: 50750000-7 περισσότερα....

1446. 05-12-19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CR, ROP, DRYVIEW) CPV: 50421200-4» CPV: 50750000-7 περισσότερα....

1447. 05-12-19 Περίληψη της υπ’ αριθμ. Σ.35/2019 Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων» (CR, ROP, DRYVIEW) CPV: 50421200-4» CPV: 50750000-7 περισσότερα....

1448. 09-12-19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Aριθμ. Σ.07/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» CPV:30192700-8 περισσότερα....

1449. 13-12-19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 36/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών: ενός (1) Ακουογράφου (CPV 33121400-8),ενός (1) Τυμπανογράφου (CPV 33162100-4) και δύο (2) Kλιβάνων ιατρικών εργαλείων (CPV 33192350-0) περισσότερα....

1450. 23-12-19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.01/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 83166 & 83170 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ περισσότερα....

1451. 24-01-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Δ.06/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» περισσότερα....

1452. 24-02-20 Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.06/2019 Διακήρυξης με αντικείμενο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’’ (CPV 50421000-0) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 84005,1 (Τμήμα 3) περισσότερα....

1453. 24-02-20 Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’αριθμ. Δ.06/2019 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" (Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ 84002,1-84003,1- 84005,1- 84006,1- 84007,1- 84008,1- 84009,1- 84010,-1 84011,1- 84012,1 & 84013,1) περισσότερα....

1454. 12-03-20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών υπ’ αριθμ. 4167/12-03-2020 για την παροχή «υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης)» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. περισσότερα....

1455. 17-03-20 Διευκρίνιση επί της υπ' αριθμ. 4167/12-03-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή "υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης)" στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. περισσότερα....

1456. 20-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΕΝΔΟΘΥΛΙΟΜΕΤΡΟ»ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....

1457. 30-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΦΩΤΟΠΥΞΙΑ ARGON LASER» ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ περισσότερα....© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations